Klienci indywidualni


Sprawy z zakresu nieruchomości

 • stwierdzenia zasiedzenia nieruchomości
 • sprawy związane z współwłasnością nieruchomości i użytkowaniem
 • zniesienie współwłasności nieruchomości
 • reprezentację klientów przed sądem wieczysto księgowym
 • ustanowienia drogi koniecznej
 • sprawy związane z najmem i dzierżawą nieruchomości
 • sprawy związane z ustanowieniem służebności przesyłu (odszkodowanie i wynagrodzenie)
 • reprezentacja strony w postępowaniu o wywłaszczenie nieruchomości
 • negocjacje z organami administracji w kwestii ustalania wartości odszkodowania w przypadku wywłaszczenia nieruchomości np. nieruchomości pod drogi publiczne w przypadku uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
 • negocjacje z organami administracji np. Gminą, w kwestii ustalania wartości odszkodowania w przypadku wydzielenia drogi publicznej na skutek podziału nieruchomości na wniosek właściciela
 • reprezentacja strony w postępowaniu sądowym przeciwko organom administracji o zapłatę z tytułu odszkodowania za wywłaszczenie nieruchomość, wydzielenia drogi publicznej na skutek podziału nieruchomości
Copyright © 2020 Kooperacja Adwokacka TOGA
Berlin | Bydgoszcz | Olsztyn |  87-100 Toruń, ul. Szeroka 46
Strony internetowe: impulsivo.pl