Klienci indywidualni


Prawo administracyjne

  • sporządzanie skargi, odwołań i zażaleń,
  • sprawy o odszkodowanie,
  • zastępstwo przed organami administracji publicznej,
  • zastępstwo procesowe przed sądami administracyjnymi,
  • sporządzanie opinii prawnych,
  • sporządzanie pism procesowych i innych,
  • dochodzenie odszkodowań za szkody wywołane bezprawnymi decyzjami administracyjnymi.
Copyright © 2020 Kooperacja Adwokacka TOGA
Berlin | Bydgoszcz | Olsztyn |  87-100 Toruń, ul. Szeroka 46
Strony internetowe: impulsivo.pl