Klienci indywidualni


Odszkodowania

Kancelaria świadczy usługi doradztwa, oraz reprezentacji w postępowaniach odszkodowawczych w sprawach dotyczących uszczerbku na zdrowiu, dobrach osobistych lub majątku spowodowanych w szczególności:

  • wypadkami komunikacyjnych,
  • wypadkami przy pracy,
  • błędami w sztuce lekarskiej,
  • niewłaściwym wykonaniem usługi
  • zgłoszenie szkody do ubezpieczyciela lub innego podmiotu odpowiedzialnego,
  • innymi zdarzeniami rodzącymi odpowiedzialność odszkodowawczą,

Kancelaria zajmuje się odszkodowaniami od biur podróży z tytułu poniesionej szkody wyrządzonej wskutek niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem umowy o imprezę turystyczną tj. wakacjami.
Jeżeli Państwa wyjazd, urlop był niezgodny z umową np. byli Państwo zakwaterowani w innym hotelu niż ten który została wykupiony, zostali Państwo przeniesieni do hotelu o gorszym standardzie, samolot miał kilkugodzinne opóźnienie, impreza turystyczna nie zgadzała się z wykupioną ofertą, nie mogli Państwo korzystać z części obiektu hotelu, za każde z tych uchybień odpowiada biuro podróży.
Przepisy ustawy o usługach turystycznych stanową samodzielną podstawę prawną do żądania tak w zakresie doznanej przez uczestników szkody majątkowej, jak i szkody niemajątkowej klienta w postaci tak zwanego „zmarnowanego urlopu”.
Zmarnowany urlop określany jest jako utrata oczekiwanych w związku z zawarciem umowy przyjemnych przeżyć, związanych najczęściej z podróżą, relaksem i wypoczynkiem. Konsument ma prawo do uzyskania odszkodowania za uszczerbek niemajątkowy poniesiony na skutek nienależytego wykonania zobowiązania (por. wyrok SA w Warszawie z dnia 29 kwietnia 2013 r., VI ACa 1357/12, Lex nr 1372486).
Stosowanie do treści przepisów ustawy o turystyce organizatorzy turystyki w umowach z klientami mogą ograniczyć odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie usług w czasie imprezy turystycznej do dwukrotności ceny imprezy turystycznej względem każdego klienta. Pomocnym przy ustaleniu wysokości odszkodowania jest tzw. tabela frankfurcka (cennik odszkodowań dla turystów).

Copyright © 2020 Kooperacja Adwokacka TOGA
Berlin | Bydgoszcz | Olsztyn |  87-100 Toruń, ul. Szeroka 46
Strony internetowe: impulsivo.pl